Start

Przedstawiamy ofertę na dostawę trawers, zawiesi oraz uchwytów specjalistycznych. Produkty przez nas produkowane służą do transportu blach, prefabrykatów, rur i prętów, stali konstrukcyjnej, palet oraz beczek. Są one bardzo pomocne przy pracach przeładunkowych, budowlanych i konstrukcyjnych. 

Służymy pomocą w projektowaniu i dostosowaniu uchwytów do potrzeb i warunków technicznych, mających zastosowanie w Państwa firmie. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju Państwa uwagi, związane z modyfikacją i dostosowaniem uchwytów.

Wszystkie produkty posiadają znak CE oraz odpowiedni atest.

Uchwyty przedstawione w naszym katalogu spełniają wymagania norm:

  • PN-M-06521:1984 w zakresie wytyczne projektowania 
  • PN-M-84702:1984 w zakresie ogólnych badań i wymagań 
  • PN-EN 13155+A2:2009 w zakresie bezpieczeństwo zdejmowalne urządzenia chwytające
  • PN-EN ISO 12100-1:2005 w zakresie bezpieczeństwo, pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania
  • PN-EN 614-1:2007 w zakresie bezpieczeństwo, ergonomiczne zasady projektowania
  • PN-EN ISO 14121-1:2008 w zakresie bezpieczeństwo, zasady oceny ryzyka
  • PN-EN 12644-1+A1:2008 w zakresie informacje dotyczące eksploatacji i prób
  • oraz Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Zapraszamy do stałych kontaktów handlowych, oferując produkty o wysokiej funkcjonalności i jakości oraz krótkich terminach wykonania.